DO SADA NEPOZNATO: Predviđanja Nikole Tesle o budućnosti koja su se pokazala istinitim

Još tridesetih godina prošlog veka, Nikolu Teslu su često posećivali novinari na 20. spratu hotela Guverner Klinton u Njujorku gde je živeo. Tokom tih poseta, Tesla je često govorio o tome kako zamišlja budućnost.

Ova predviđanja imaju posebnu vrednost jer pripadaju članku koji je potpisao sam Tesla, što je veoma neobično.

Veruje se da je tekst napisan u saradnji sa novinarom nemačkog porekla Džordžom Silvesterom Virekom, koji je bio prijatelj pronalazača, inženjera i fizičara srpskog porekla.

Tesla je imao neke prilično čudne stavove o ishrani, ili religiji, ali je takođe bio genije čija su otkrića doprinela naučnom napretku u brojnim oblastima.

Evo nekih od njegovih najiznenađujućih predviđanja Nikole Tesle o budućnosti:

  • Osnivanje Agencije za zaštitu životne sredine

Tesla je predvideo stvaranje Američke agencije za zaštitu životne sredine (EPA) 35 godina pre njenog nastanka. On je smatrao da će za naučnike upravljanje životnom sredinom biti važnije od upravljanja ratovima. Nikola Tesla je takođe prokomentarisao stanje plaža i nagovestio da će prečišćavanje i čišćenje vode biti uobičajeno.

  • Pojava robota

Teslin najraniji rad na automatizaciji datira iz 1890. godine kada je predstavio autonomni čamac koji je zadivio publiku tokom naučne izložbe 1898. u Medison Skver Gardenu.

Tesla je verovao da će ljudski rad potpuno iščeznuti na pojedinim opasnim ili nelagodnim poslovima i da će ga zameniti automatske mašine.

Takođe je predvideo da će naučnici raditi na otkrivanju i usavršavanju mašine koja će moći da misli i koja će im pomoći u njihovom radu.

  • Zdravlje i ishrana

Pronalazač je razvio neke prilično neobične teorije o ishrani, posebno na kraju svog života.

U poznim godinama, na primer, za večeru je pio samo malo mleka sa medom.

Tesla je predvideo budućnost u kojoj će stimulansi poput kafe ili duvana prestati da budu u modi (samo je za ovaj drugi bio u pravu), kao i da će budući građani smanjiti količinu hemijskih aditiva u hrani i potrošnju mesa.

Tesla je takođe predvideo da će se žitarice proizvoditi u tolikoj količini da će moći da se prehrani čitava planeta. Verovatno nije računao na neravnomernu raspodelu tih resursa.

  • Obrazovanje, rat i novine

Tesla je zamislio svet u kome bi naučna otkrića bila prioritet u odnosu na druge aspekte kao što su rat ili politika.

Iako je bio samo donekle u pravu, Tesla je predvideo da će naučni i tehnološki napredak biti podjednako važan ili važniji za medije od ratovanja, ili politike.

  • Pronalazak mobilnih telefona u budućnosti takođe je bio predmet predviđanja Nikole Tesle

U intervjuu za američki časopis Colliers, 1926; Tesla je otkrio još jedno od svojih futurističkih predviđanja u kojima je razvijena ideja o tehnologiji koja može da prenosi slike, muziku, pa čak i video širom sveta.

Pronalazač je skovao frazu „džepna tehnologija“, predviđajući pronalazak pametnih telefona skoro 100 godina pre nego što su postali stvarnost.

  • Jeftina energija i upravljanje prirodnim resursima

Tesla je verovao da će novi vek doneti potrebu za naučnim upravljanjem prirodnim resursima kako bi se izbegle katastrofe, iskoristila električna energija prirode i stavila tačka na fosilna goriva.

Naučnik je unapredio ideje kao što su pošumljavanje ili široka upotreba hidroelektrana.

Verovatno Teslina predviđanja nisu bila sasvim tačna, ali bez sumnje je srpski naučnik odlično razumeo neke aspekte budućnosti, poput onih vezanih za savremene računare, robotiku ili brigu o zdravlju i životnoj sredini.

Leave a Reply

Your email address will not be published.